Azie-Amsterdam

Vanaf het moment dat Nederlandse kooplieden aan het einde van de 16e eeuw de kusten van Azië bereikten, zorgden zij voor een plotselinge toevoer van nieuwe tot dan toe onbekende dingen. Dit waren veelal luxe goederen, zoals zijden stoffen, porselein, lakwerk, beschilderd katoen en ook thee.

Het moet een grote sensatie zijn geweest. Tot dan toe waren deze exclusieve producten slechts alleen bereikbaar voor de elite. De aanvoer nam zulke vormen aan, dat veel meer mensen, deze producten graag kochten om hun status daarmee te verhogen. Zo drukte deze invoer van Aziatische producten een stempel op de Nederlandse kunst- en cultuur van de zeventiende eeuw. Uiteraard was het centrum van al deze ontwikkelingen Amsterdam.

Wilt u toegang tot onze schatkamer?

Schrijf je in

 

Pottenbakkers, in Delft, meubelmakers en textielwerkers lieten zich door deze exotische luxe inspireren.

De grote rijkdom ging gepaard met de groeiende neiging onder de rijksten van de stad om hun welvaart openlijk te tonen in hun kleding en in de inrichting van hun huizen, waarbij de uit Azië afkomstige luxe goederen uiteraard een belangrijke rol speelden.Reizigers die Amsterdam aandeden waren verrast over de rijkdom aan porselein in de Hollandse huizen.

De aanvoer van Aziatische luxegoederen naar de Republiek verliep succesvol. Door het mechanisme van vraag en aanbod, werden de prijzen van dien aard dat steeds meer mensen zich Aziatische luxe konden veroorloven. Uiteraard had en heeft! Elke kwaliteit zijn prijs en de fraaiste stukken bleven en blijven kostbaren schatten.

Porselein kon men in Europa niet maken en waard daar enorm gewaardeerd vanwege de exotische uitstraling en technische perfectie. Die fascinatie komt verrassend goed naar voren bij de Delftse plateelbakkers, die met een wit glazuur en een blauwe decoratie op kunstige wijze het Chinese porselein nabootsten.

In de eerste helft van de zeventiende eeuw werd porselein veelal niet gebruikt als serviesgoed, maar ter decoratie in een woonvertrek. De voorwerpen werden uitgestald op een kast, op op een rand van een lambrisering.

Wilt u toegang tot onze schatkamer?

Schrijf je in