AZIE-AMSTERDAM 

Vanaf het moment dat Nederlandse kooplieden aan het einde van de 16e eeuw de kusten van Azië bereikten, zorgden zij voor een plotselinge toevoer van nieuwe tot dan toe onbekende dingen. Dit waren veelal luxe goederen, zoals zijden stoffen, porselein, lakwerk, beschilderd katoen en ook thee.

Het moet een grote sensatie zijn geweest. Tot dan toe waren deze exclusieve producten slechts alleen bereikbaar voor de elite. De aanvoer nam zulke vormen aan, dat veel meer mensen,  deze producten graag kochten om hun status daarmee te verhogen. Zo drukte deze invoer van Aziatische producten een stempel op de Nederlandse kunst- en cultuur van de zeventiende eeuw. Uiteraard was het centrum van al deze ontwikkelingen Amsterdam.

Lees meer
Soft-paste Mei-ping vaasje.
Een paar Fam. Verte borden met de '100 antiquiteiten'
Paar rolwagentjes peterseliedecor
Drie blauwe puntvaasjes

Specials