AZIE-AMSTERDAM

Pottenbakkers, in Delft, meubelmakers en textielwerkers lieten zich door deze exotische luxe inspireren.

De grote rijkdom ging gepaard met de groeiende neiging onder de rijksten van de stad om hun welvaart openlijk te tonen in hun kleding en in de inrichting van hun huizen, waarbij de uit Azien afkomstige luxe goederen uiteraard een belangrijke rol speelden. Reizigers die Amsterdam aandeden waren verrast over de rijkdom aan porselein in de Hollandse huizen.

De aanvoer van Aziatische luxegoederen naar de Republiek verliep succesvol. Door het mechanisme van vraag en aanbod, werden de prijzen van dien aard dat steeds meer mensen zich Aziatische luxe konden veroorloven. Uiteraard had en heeft ! Elke kwaliteit zijn rpijs en de fraaiste stukken bleven en blijven kostbaren schatten.

Porselein kon men in Europa niet maken en waard daar enorm gewaardeerd vanwege de exotische uitstraling en technische perfectie. Die fascinatie komt verrassend goed naar voren bij de Delftse plateelbakkers, die met een wit glazuur en een blauwe decoratie op kunstige wijze het Chinese porselein nabootsten.

In de eerste helft van de zeventiende eeuw werd porselein veelal niet gebruikt als serviesgoed, maar ter decoratie in een woonvertrek. De voorwerpen werden uitgestald op een kast, op op een rand van een lambrisering.