DELFTS AARDEWERK MET CHINOISERIE DECOR

Vanaf 1602 importeerde de Verenigde Oost-Indische Compagnie Chinees porselein naar Nederland. In 1644 brak in China een oorlog uit die, hoewel van van huis, ingrijpende gevolgen zou hebben voor de aanvoer van Chinees porselein in Nederland. En voor de Nederlandse ceramiek productie.
Deze oorlog begon toen de Mantsjoes, een volk dat ten noorden van China leefde, het land op de Ming dynastie wisten te veroveren. Zij maakten Peling tot hun hoofdstad, maar in de Zuid Chinese kustprovincies konden de Mantsjoes hun gezag moeilijk vestigen.

Tussen 1644 en 1657 liep de import sterk terug, en zou daarna voor de komende dertig jaar stoppen..
Sinds het begin van de zeventiende eeuw werd er in Japan in kleine hoeveelheden porselein gemaakt. De VOC probeerde de verloren handel op te vullen met Japans porselein, beschilderd in Chinese stijl. Het Japanse product was echter aanzienlijk duurder dan het Chinese porselein.
Vooral de belangstelling voor polychroom gedecoreerd materiaal was zeer groot.

Tot 1680 zijn geen voorwerpen bekend met een (fabrieks-) merk of signatuur die betrekking heeft op de eigenaar of de werkplaats. Er waren vijf en twintig fabrieken in vol bedrijf met een enorme productie.