Delfts aardewerk als export product

Delfts aardewerk behoort tot de belangrijkste Nederlandse producties uit de zeventiende- en de achttiende eeuw. Velen, particulieren en musea, in eigen land en daar buiten, hebben in de laatste anderhalve eeuw verzamelingen daarvan aangelegd. Het is bijna vanzelfsprekend, dat de belangrijkste collecties van dit nationale product in Nederland bevindt. In het Rijksmuseum, het Haags gemeente Museum en op tal van andere plaatsen in den lande.

Was omstreeks 1850 er nog nauwelijks interesse meer voor Delfts, een spraakmakende tentoonstelling in 1863 in Delft zorgde voor een opkomende belangstelling voor het verleden.
Het opende de ogen voor een nieuwe groep geïnteresseerden. Vanaf die tijd werd het Delftse aardewerk op serieuze wijze verzameld en bestudeerd.

 

Wilt u toegang tot onze schatkamer?

Schrijf je in

 

Belangrijkste collecties van dit nationale product in Nederland bevindt

De Republiek der Verenigde Nederlanden, zoals Nederland toen officieel genoemd werd, was te midden van alle monarchieën in Europa beslist een fenomeen. Niet alleen omdat het een staat zonder koning was, maar ook omdat Nederland in de tweede helft van de 17e eeuw een economische en politieke macht van betekenis was, een klein land maar een grote mogendheid met een voortdurende stijgende welvaart.

Wilt u toegang tot onze schatkamer?

Schrijf je in